Lisenziyalar və mənbələr

Agent proqramı pulsuz və açıq mənbəlidir. MPLv2 lisenziyası altında buraxılan əsas komponentdən və müxtəlif lisenziyalarla idarə olunan bir neçə kitabxanadan və komponentdən ibarətdir. Mənbə kodu GitHub-da yerləşdirilib, buradan yükləyə bilərsiniz: https://github.com/dwservice/agent.
Aşağıda hər bir komponent üçün lisenziyaların siyahısı verilmişdir:
Python
Core
UI
App. Desktop
App. FileSystem
App. LogWatch
App. Resource
App. Shell
App. TextEditor
Lib. Core
Lib. GDI
Lib. OSUtil
Lib. ScreenCapture
Lib. SoundCapture
Lib. Z
Lib. TurboJPEG
Lib. Opus
Lib. RtAudio