ЧЗВ

Как да използвам тази услуга?
Как да инсталирам агента?
Как да стартирам агента?
Как да се свържа с агентите си?
Как да обновя агента до последната версия, издадена от DWService?
Мога ли да инсталирам агента безплатно?
Защо DWService е безплатна?
Данните ми ще се съхраняват ли на сървърите ви?
Дали комуникацията с отдалечената система е шифрована?
Как да разбера кой е свързан с моята система?
Мога ли да споделя агент с други потребители?
Какви са методите за споделяне?
Мога ли да споделя папка в режим само за четене?
Мога ли да използвам само един акаунт на DWService за двама или повече потребители?
Мога ли временно да деактивирам агента?
Мога ли да използвам смартфона за свързване с отдалечената система?
Мога ли да инсталирам агента в безшумен режим?