Download

Agent
Klient
DWService agenten er et nøglekomponent som du første skal installere på din enhed før du kan fjernbetjene den.
Med DWService kan du kontrollere fjern-maskiner direkte fra en web-browser. Der er ikke noget der skal installeres. Vi har udvilklet klientprogrammer til adskillige platforme for at forbedre din oplevelse og forbigå de begrænsninger der er i browserne.

Licenser og kilder for agenten

Agentsoftwaren er gratis og Open Source, Den består af en core-komponent udgivet under MPLv2 licens, og adskillige biblioteker og komponenter, "apps" som kan være underlagt andre licenser. Kildekoden er hosted på GitHub, og du kan downloade via denne henvisning: https://github.com/dwservice/agent
Nedenfor er en liste over licenser for hver komponent:
Python 2
Python 3
Core
App. Desktop
App. FileSystem
App. LogWatch
App. Resource
App. Shell
App. TextEditor
Lib. Core
Lib. GDI
Lib. OSUtil
Lib. ScreenCapture
Lib. SoundCapture
Lib. Z
Lib. TurboJPEG
Lib. Opus
Lib. RtAudio