Licenser og kilder

Agentsoftwaren er gratis og Open Source, Den består af en core-komponent udgivet under MPLv2 licens, og adskillige biblioteker og komponenter, "apps" som kan være underlagt andre licenser. Kildekoden er hosted på GitHub, og du kan downloade via denne henvisning: https://github.com/dwservice/agent
Nedenfor er listen over licenser for hver enkelt komponent:
Python
Core
UI
App. Desktop
App. FileSystem
App. LogWatch
App. Resource
App. Shell
App. TextEditor
Lib. Core
Lib. GDI
Lib. OSUtil
Lib. ScreenCapture
Lib. SoundCapture
Lib. Z
Lib. TurboJPEG
Lib. Opus
Lib. RtAudio