Aplikacje

Aplikacje mają konkretne właściwości pozwalające na interakcję ze zdalnym systemem. Te aplikacje mogą różnić się w zależności od typu systemu gdzie został zainstalowany DWAgent.
Następujące aplikacje są dostępne:

Ekran

Pozwala na pełny dostęp do zdalnego systemu przez wyświetlenie jego ekranu i możliwość używania klawiatury i myszy systemu lokalnego. Możesz także wybrać dzielenie zdalnego systemu z innymi użytkownikami, nawet częściowe, przez zablokowanie dostępu do myszy i klawiatury.

Pliki i foldery

Pozwala na pełną kontrolę nad systemem plików zdalnego systemu, oferując także możliwość pobrania lub wgrania dowolnego pliku. Możesz zdecydować się na udostępnianie folderów innym użytkownikom przez szczegółowe zdefiniowanie operacji, które każdy z nich może wykonać (tylko do odczytu, edycja, pobranie, wgranie, lub wszystkie). Zależnie od typu pliku, niektóre operacje mogą być wykonane bez ściągania pliku (np. Plik tekstowy może być edytowany bezpośrednio przez aplikację "Edytor tekstu").

Zasoby

Pozwala monitorować status zdalnego systemu, pokazujący informacje o pamięci, procesorach, dyskach, procesach i usługach, a także wykonywać niektóre operacje takie jak uruchomienie/zatrzymanie usługi, zakończanie procesów, itd.

Konsola

Pozwala uruchomić sesję terminala na zdalnym systemie.

Edytor tekstu

Pozwala przeglądać i edytować pliki tekstowe.

Podgląd dziennika

Pozwala wyświetlić automatycznie aktualizowany dziennik.