Subscripcions

Ens agradaria estendre la nostra activitat i millorar la qualitat del DWService. Per això oferim ara subscripcions. La vostra contribució financera ens ajudarà a mantindre, millorar i promocionar DWService. Les subscripcions no són una manera de permetre als particulars controlar el desenvolupament del projecte, ni són obligatòries; són per assegurar la continuïtat i el bon estat del projecte. Per tal de formalitzar les transaccions de diners, hem creat una nova empresa amb seu a la Unió Europea.

Els plans

Subscriptors