Aplikace

Aplikace jsou konkrétní funkce které umožňují interakci se vzdáleným systémem. Tyto aplikace se mohou lišit dle typu operačního systému, na kterém je DWAgent nainstalovaný.

Obrazovka

Umožňuje převzetí kompletní kontroly nad vzdáleným systémem. Zobrazí obrazovku vzdáleného systému a umožní interakci se systém pomocí myši a klávesnice. Je také možné sdílet připojení s dalšími uživateli a případně jim zakázat použití myši a klávesnice.

Soubory a složky

Umožňuje přístup a správu souborového systému. Umožňuje také stažení a nahrání jakéhokoliv souboru. Lze také sdílet soubory a složky s dalšími uživateli a omezit jim práva (čtení, zápis, stahování, nahrávání nebo vše). V závislosti na typu souboru lze některé akce provádět bez nutnosti stažení souboru (např. textový soubor lze editovat přímo pomocí aplikace „Textový editor“).

Systémové prostředky

Umožňuje monitorovat stav vzdáleného systému, zobrazovat informace o využití paměti, procesoru, disků, seznam procesů a služeb a umožňuje další operace, jako např. spouštět a zastavovat služby, ukončovat procesy apod.

Shell

Umožňuje spuštění příkazové řádky ve vzdáleném systému.

Textový editor

Umožňuje zobrazení a úpravy textového souboru.

Sledování záznamů o provozu

Umožňuje zobrazení souboru se záznamem událostí, který je automaticky aktualizován.