Aplikace

Aplikace jsou konkrétní funkce které umožňují interakci se vzdáleným systémem. Tyto aplikace se mohou lišit dle typu operačního systému, na kterém je DWAgent nainstalovaný.
K dispozici jsou následující aplikace:

Obrazovka

Umožňuje převzetí kompletní kontroly nad vzdáleným systémem. Zobrazí obrazovku vzdáleného systému a umožní interakci se systém pomocí myši a klávesnice. Je také možné sdílet připojení s dalšími uživateli a případně jim zakázat použití myši a klávesnice.

Soubory a složky

Umožňuje přístup a správu souborového systému. Umožňuje také stažení a nahrání jakéhokoliv souboru. Lze také sdílet soubory a složky s dalšími uživateli a omezit jim práva (čtení, zápis, stahování, nahrávání nebo vše). V závislosti na typu souboru lze některé akce provádět bez nutnosti stažení souboru (např. textový soubor lze editovat přímo pomocí aplikace „Textový editor“).

Zdroje

Umožňuje monitorovat stav vzdáleného systému, zobrazovat informace o využití paměti, procesoru, disků, seznam procesů a služeb a umožňuje další operace, jako např. spouštět a zastavovat služby, ukončovat procesy apod.

Shell

Umožňuje spuštění příkazové řádky ve vzdáleném systému.

Textový editor

Umožňuje zobrazení a úpravy textového souboru.

Sledování záznamů o provozu

Umožňuje zobrazení souboru se záznamem událostí, který je automaticky aktualizován.