Stáhnout

Agent
Klient
Agent DWService je klíčová součást, kterou je třeba nainstalovat do zařízení, které chcete vzdáleně ovládat.
Pomocí služby DWService můžete ovládat vzdálené počítače přímo z webového prohlížeče. Není třeba nic instalovat. Abychom však zlepšili Váš uživatelský komfort a obešli některá omezení webových prohlížečů, vyvinuli jsme klienty pro několik platforem.

Licence a zdrojové soubory Agenta

Agent je zdarma a opensource, sestává se z jedné hlavní součásti vydané pod licencí MPLv2 a několika knihoven a součástí tvořících „aplikaci“, které mohou mít jiné licence. Zdrojové kódy jsou hostovány na portálu Github, získat je možné zde https://github.com/dwservice/agent.
Níže najdete seznam licencí pro jednotlivé komponenty:
Python 2
Python 3
Core
App. Desktop
App. FileSystem
App. LogWatch
App. Resource
App. Shell
App. TextEditor
Lib. Core
Lib. GDI
Lib. OSUtil
Lib. ScreenCapture
Lib. SoundCapture
Lib. Z
Lib. TurboJPEG
Lib. Opus
Lib. RtAudio