Licence a zdrojové kódy

Agent je zdarma a opensource, sestává se z jedné hlavní součásti vydané pod licencí MPLv2 a několika knihoven a součástí tvořících „aplikaci“, které mohou mít jiné licence. Zdrojové kódy jsou hostovány na portálu Github, získat je možné zde https://github.com/dwservice/agent.
Níže je seznam licencí pro každou ze součástí:
Python
Core
UI
App. Desktop
App. FileSystem
App. LogWatch
App. Resource
App. Shell
App. TextEditor
Lib. Core
Lib. GDI
Lib. OSUtil
Lib. ScreenCapture
Lib. SoundCapture
Lib. Z
Lib. TurboJPEG
Lib. Opus
Lib. RtAudio