Κόμβοι (nodes)

Ο κόμβος (Node) είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο του DWService και στην πραγματικότητα επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ του χρήστη και του πράκτορα (agent). Όταν ο πράκτορας συνδεθεί με την υποδομή DWService, ανακατευθύνεται στον πλησιέστερο κόμβο ή στον λιγότερο φορτισμένο κόμβο, με τον ίδιο τρόπο που ένας χρήστης όταν συνδέεται με τον πράκτορα, μεταφέρεται στον κόμβο στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο πράκτορας. Για να επιτρέπεται στους χρήστες να έχουν μια σταθερή και γρήγορη περίοδο σύνδεσης, είναι απαραίτητο οι πράκτορές τους να είναι συνδεδεμένοι με γειτονικούς και αποδοτικούς κόμβους.
Προς το παρόν οι ενεργείς κόμβοι είναι:

Συνεισφορά

Μπορείτε να συμβάλλετε παρέχοντας ένα διακομιστή στον οποίο θα εγκαταστήσουμε έναν Κόμβο (node). Επειδή θέλουμε να εγγυηθούμε μια υπηρεσία υψηλού επιπέδου, προτιμούμε να έχουμε λιγώτερους Κόμβους αλλά με ανώτερα χαρακτηριστικά, επειδή κάθε Κόμβος προσθέτει φορτίο στην υποδομή που παρακολουθεί συνεχώς την υγεία των Κόμβων. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια υπηρεσία πάντα διαθέσιμη και να επιλύουμε γρήγορα οποιαδήποτε προβλήματα.
Τα χαρακτηριστικά του διακομιστή πρέπει να είναι:
  • Διακομιστής που βρίσκεται μέσα σε ένα Web Farm
  • Τουλάχιστον 8 πυρήνες των 2GHz
  • Τουλάχιστον 16GB μνήμης RAM
  • Τουλάχιστον 30GB διαθέσιμος χώρος σκληρού δίσκου
  • Μια δημόσια διεύθυνση IP
  • Εύρος ζώνης τουλάχιστον 256Mbps
  • Ακαταμέτρητη κίνηση δεδομένων
  • Δεν υπάρχει περιορισμός γεωγραφικού εντοπισμού IP
  • Λειτουργικό Σύστημα Linux CentOS 7
Δεδομένου ότι πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν το DWService, εφαρμόζουμε ορισμένους περιορισμούς στην υπηρεσία, όπως ο περιορισμός του εύρους ζώνης για κάθε σύνοδο. Έτσι, η βοήθειά σας θα είναι ουσιώδης για τη μείωση ή την εξάλειψη αυτών των περιορισμών. Εάν θέλετε να μας παρέχετε ένα διακομιστή, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@dwservice.net. Προσφέρουμε για το λογαριασμό που μας βοηθάει το μέγιστο εύρος ζώνης των 20Mbps (με βάση την καλύτερη δυνατή προσπάθεια).