Λήψη

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό agent κατάλληλο για το λειτουργικό σας σύστημα. Εάν αναζητάτε πηγές agent, ανατρέξτε στην ενότητα Άδειες και Πηγές.
Windows
Windows
x86
(32/64 bit)
Linux
Linux
x86
(32/64 bit)
Linux
Linux
Generic
Mac
Mac OS
x86
(32/64/M1 bit)
Raspberry
Raspberry
ARM
(Linux)
Wandboard
Wandboard
ARM
(Linux)
Pine64
Pine64
ARM
(Linux)