Lisenser og Kilder

Agentprogramvaren er gratis og åpen kildekode, den består av en kjernekomponent som er utgitt under MPLv2-lisensen, og flere biblioteker og komponents definert "app" som kan styres av forskjellige lisenser. Kildekoden som er hostet på Github, kan du laste den ned på denne linken https://github.com/dwservice/agent.
Nedenfor finner du en liste over lisenser for alle komponentene.
Python
Core
UI
App. Desktop
App. FileSystem
App. LogWatch
App. Resource
App. Shell
App. TextEditor
Lib. Core
Lib. GDI
Lib. OSUtil
Lib. ScreenCapture
Lib. SoundCapture
Lib. Z
Lib. TurboJPEG
Lib. Opus
Lib. RtAudio