Uzly

Uzoľ je základná súčasť DWService ktorá zabezpečuje spojenie medzi užívateľom a agentom. Keď sa agent pripojí do DWService infraštruktúri, je presmerovaný na najbližší alebo najmenej vyťažený Uzol, rovnako keď sa pripojí užívateľ pripojí k agentovi, je presmerovaní na Uzol kde je pripojení agent. Pre rýchle a stabilné pripojenie je potrebné aby boli agenti pripojený na blízke a výkonné Uzly.
Aktuálne aktívne Uzly sú:

Prispieť

Môžete prispieť poskytnutím servera kde nainštalujeme Uzol. Vzhľadom k tomu že chceme garantovať vysokú úroveň služieb, preferujeme menej Uzlov s výšším výkonom, nakoľko každý Uzol pridáva záťaž infraštruktúre ktorá neustále monitoruje zdravie Uzlov. Vďaka tomuto dokážeme zabezpečiť že služba je stále dostupná a problémy riešime rýchlo.
Charakteristika servera musí byť:
  • Server nachádzajúci sa na webovej farme
  • Minimálne 8 jadier o 2GHz
  • Minimálne 16GB z RAM
  • Minimálne 30GB z HD
  • Jedna verejná IP adresa
  • Šírka pásma minimálne 256Mbps
  • Nemeraný dátový prenos
  • Žiadne Geo-IP restrikcie
  • Operačný systém Linux CentOS 7
Vzhľadom k množstvu používateľov služby DWService sme boli nútení zaviesť isté obmedzenia, ako napríklad obmedzenie šírky pásma pre jednotlivé relácie. Vaša pomoc je nevyhnutná pre minimalizovanie alebo odstránenie týchto obmedzení. V prípade že nám chcete poskytnúť server, kontaktujte nás na support@dwservice.net. Pre užívateľov ktorý sa nám rozhodnú pomôcť ponúkame maximálnu šírku pásma z 20Mbps (na základe najlepšieho úsilia).