Predplatné

Chceli by sme rozšíriť naše aktivity a zvýšiť kvalitu DWService. Z tohoto dôvodu odteraz ponúkame predplatné. Vaše finančné príspevky pomôžu údržbe, vylepšovaniu a propagovaniu DWService. Predplatné nie je určené nato aby jednotlivci kontrolovali vývoj projektu a nie sú povinné. Naopak, predplatné je spôsob ako zabezpečiť dlhodobý vývoj a funkčnosť celého projektu. Kvôli formalizovaniu prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb sme založili spoločnosť so sídlom v EU.

Plány

Predplatitelia