Stiahnuť

Agent
Klient
Agent DWService je kľúčový komponent, ktorý musíte najprv nainštalovať do svojho zariadenia, aby ste ho mohli diaľkovo ovládať.
Pomocou DWService môžete ovládať svoje vzdialené zariadenia priamo z webového prehliadača. Nie je teda čo inštalovať. Vyvinuli sme však klientov pre niekoľko platforiem, aby sme zlepšili Váš zážitok a obišli obmedzenia prehliadača.

Licencie a zdrojový kód agenta

Softvér agenta je voľne dostupný a open source, skladá sa zo základného komponentu vydaného pod MPLv2 licenciou a niekoľkými knižnicami a komponentami definovanými ako "aplikácie" ktoré môžu byť vydané pod inými licenciami. Zdrojový kód je zverejnený na Github, možete si ho stiahnut na tomto odkaze https://github.com/dwservice/agent.
Nižšie je uvedený zoznam licencií pre každý komponent:
Python 2
Python 3
Core
App. Desktop
App. FileSystem
App. LogWatch
App. Resource
App. Shell
App. TextEditor
Lib. Core
Lib. GDI
Lib. OSUtil
Lib. ScreenCapture
Lib. SoundCapture
Lib. Z
Lib. TurboJPEG
Lib. Opus
Lib. RtAudio