Applikationer

Applikationer är specifika funktioner som låter dig interagera med fjärrsystemet. Dessa applikationer kan skilja sig beroende på vilken typ av system du installerade DWAgent på.
Följande applikationer finns tillgängliga:

Skärm

Låter dig få full kontroll över fjärrsystemet genom att visa dess skärm, samt kunna arbeta med musen och tangentbordet på fjärrsystemet. Du kan också välja att dela fjärrsystemet med andra användare, även delvis, genom att förhindra att mus och tangentbord används om det behövs.

Filer och mappar

Gör det möjligt för dig att helt kontrollera filsystemet på fjärrsystemet, vilket också ger möjlighet att hämta och skicka filer. Du kan också välja att dela mappar med andra användare genom att i detalj definiera de operationer som var och en är auktoriserad för (skrivskyddad, redigera, ladda ned, ladda upp, eller alla). Beroende på filtyp kan vissa operationer utföras utan att ladda hem filen (t.ex. kan en textfil redigeras direkt via programmet "Textredigerare").

Resurser

Låter dig övervaka statusen på fjärrsystemet för att få information om minne, processorer, diskar, processer och tjänster, vilket gör att du kan utföra vissa operationer som att starta och stoppa tjänster, avsluta processer etc.

Terminalsession

Låter dig starta en terminalsession på fjärrsystemet.

Textredigerare

Låter dig visa och redigera en textfil.

Loggvisning

Låter dig visa en loggfil som automatiskt uppdateras.