Noder

Noden är en grundläggande komponent i DWService, den tillåter anslutningen mellan användaren och agenten. När agenten ansluter till DWService-infrastrukturen omdirigeras den till närmaste nod eller till den minst belastade noden, på samma sätt som när en användare ansluter till agenten omdirigeras den till noden där agenten är ansluten. För att tillåta användare att ha en stabil och snabb session är det nödvändigt att deras agenter är anslutna till närliggande och snabba noder.
För närvarande är de aktiva Noderna:

Bidra

Du kan bidra genom att tillhandahålla en server där vi installerar en Nod. Eftersom vi vill garantera service på hög nivå föredrar vi att ha få Noder men med överlägsna egenskaper, eftersom varje Nod lägger till belastning på den infrastruktur som kontinuerligt övervakar Nodernas status. Detta gör det möjligt för oss att alltid ha tjänsten tillgänglig och att lösa problem snabbt.
Serverns egenskaper måste vara:
  • Server lokaliserad inom en Web Farm
  • Minst 8 kärnor med 2GHz
  • Minst 16GB RAM
  • Minst 30GB hårddisk
  • En publik IP-adress
  • Minst 256Mbps bandbredd
  • Obegränsad datatrafik
  • Ingen Geo-IP begränsning
  • Operativsystem Linux CentOS 7
Eftersom många användare använder DWService applicerar vi några begränsningar på tjänsten, såsom att begränsa bandbredden för varje session. Så din hjälp kommer att vara väsentlig för att minska eller eliminera dessa begränsningar. Om du vill tillhandahålla en server till oss, kontakta oss på support@dwservice.net. För de som hjälper oss erbjuder vi en maximal bandbredd på 20Mbps (på "best effort" bas).