Licenser och Källor

Agentprogramvaran är fri och öppen källkod, den består av en kärnkomponent som släpps ut under MPLv2-licensen, samt flera bibliotek och komponenter definierade "app" som kan styras av olika licenser. Källkoden lagras på Github, du kan ladda ner den på den här länken https://github.com/dwservice/agent.
Nedan visas en lista över licenser för varje komponent:
Python
Core
UI
App. Desktop
App. FileSystem
App. LogWatch
App. Resource
App. Shell
App. TextEditor
Lib. Core
Lib. GDI
Lib. OSUtil
Lib. ScreenCapture
Lib. SoundCapture
Lib. Z
Lib. TurboJPEG
Lib. Opus
Lib. RtAudio