Abonelikler

Faaliyetlerimizi genişletmek ve DWService'in kalitesini artırmak istiyoruz. Bu yüzden şimdi abonelikler sunuyoruz! Mali katkılarınız DWService'in bakımını, geliştirilmesini ve tanıtımını destekleyecektir. Abonelikler, bireylerin projenin gelişimini kontrol etmesine izin vermez. Onlar da zorunlu değil. Abonelikler, projenin uzun ömürlülüğünü ve genel sağlığını korumanın bir yoludur. Gelen ve giden para işlemlerini resmileştirmek için AB merkezli yeni bir şirket kurduk.

Planlar

Aboneler