Applications

Aplikacije su specifične mogućnosti koje omogućavaju interakciju sa udaljenim računalom. Ove aplikacije mogu se razlikovati ovisno o vrsti sustava na koju ste instalirali DWAgent.
Dostupne su slijedeće aplikacije:

Radna površina

Dozvoljava vam potpunu kontrolu udaljenog računala prikazom njegovog zaslona i mogućnošću kontrole mišem i tipkovnicom svoga računala. Također, u mogućnosti ste dijeliti udaljeno računalo, čak i djelomično, blokirajući korištenje miša i tipkovnice, ukoliko je potrebno.

Files and Folders

Omogućava vam potpunu kontrolu sadržaja tvrdog diska na udaljenom računalu uz mogućnost preuzimanja ili prijenosa bilo koje datoteke. Također možete izabrati dijeljenje mapa sa drugim korisnicima definirajući u detalje radnje za koje pojedini korisnik ima dozvolu (samo čitanje, uređivanje, preuzimanje, prijenos, ili sve). Ovisno o vrsti datoteke, neke radnje mogu biti izvršene bez preuzimanja datoteke. (Npr. Tekstualna datoteka može biti izmjenjena kroz aplikaciju "Uređivač teksta.").

Resources

Dozvoljava nadzor statusa udaljenog računala prikazom informacija o memoriji, procesoru, diskovima, procesima i servisima, omogućavajući vam izvršiti neke radnje kao što su pokretanje/zaustavljanje servisa, gašenje procesa, itd.

Ljuska

Dozvoljava pokretanje Terminal sesije na udaljenom sistemu.

Uređivač teksta.

Omogućavam pregled i izmjenu tekstualne datoteke.

Pregled Log-a

Omogućava prikaz log datoteke automatski ažuriran.