Applications

Aplikacije su specifične mogućnosti koje omogućavaju interakciju sa udaljenim računalom. Ove aplikacije mogu se razlikovati ovisno o vrsti sustava na koju ste instalirali DWAgent.

Zaslon

Dozvoljava vam potpunu kontrolu udaljenog računala prikazom njegovog zaslona i mogućnošću kontrole mišem i tipkovnicom svoga računala. Također, u mogućnosti ste dijeliti udaljeno računalo, čak i djelomično, blokirajući korištenje miša i tipkovnice, ukoliko je potrebno.

Datoteke i mape

Omogućava vam potpunu kontrolu sadržaja tvrdog diska na udaljenom računalu uz mogućnost preuzimanja ili prijenosa bilo koje datoteke. Također možete izabrati dijeljenje mapa sa drugim korisnicima definirajući u detalje radnje za koje pojedini korisnik ima dozvolu (samo čitanje, uređivanje, preuzimanje, prijenos, ili sve). Ovisno o vrsti datoteke, neke radnje mogu biti izvršene bez preuzimanja datoteke. (Npr. Tekstualna datoteka može biti izmjenjena kroz aplikaciju "Text editor").

Resurs

Dozvoljava nadzor statusa udaljenog računala prikazom informacija o memoriji, procesoru, diskovima, procesima i servisima, omogućavajući vam izvršiti neke radnje kao što su pokretanje/zaustavljanje servisa, gašenje procesa, itd.

Shell

Dozvoljava pokretanje Terminal sesije na udaljenom sistemu.

Uređivač teksta

Omogućavam pregled i izmjenu tekstualne datoteke.

Pregled Log-a

Omogućava prikaz log datoteke automatski ažuriran.